રબારી સમાજ છાત્રાલય
रबारी समाज छात्रावास
Rabari Raika Dewasi Samaj Hostel
रबारी राईका देवासी समाज के छात्रावास 
Rabari Society Hostel

Rabari Samaj Ke Chatrawas 
Rabari Raika Dewasi Hostel

 • रबारी राईका देवासी छात्रावास जयपुर (निर्माणाधीन) (Rabari Raika Dewasi Samaj Hostel Jaipur) 
 • रबारी राईका देवासी छात्रावास कोटा (निर्माणाधीन) (Rabari Raika Dewasi Samaj Hostel Kota)
 • देवासी राईका समाज छात्रावास राईका बाग जोधपुर (Dewasi Raika Samaj Hostel Raika Bag Jodhpur)
 • देवासी समाज छात्रावास चौपासनी जोधपुर (Dewasi Raika Samaj Hostel Chopasni Jodhpur)
 • देवासी समाज छात्रावास सूरजपोल पाली (Dewasi Rabari Samaj Hostel Surajpole Pali)
 • नवपरगना देवासी समाज छात्रावास सिरोही (Navparagana Rabari Samaj Hostel Sirohi)
 • देवासी समाज छात्रावास भीनमाल जालोर (Dewasi Samaj Hostel Bhinmal Jalore)
 • देवासी समाज छात्रावास आहोर जालोर (Dewasi Samaj Hostel Ahore Jalore)
 • देवासी समाज छात्रावास सांचौर जालोर (Dewasi Samaj Hostel Sanchore Jalore)
 • रेबारी समाज कल्याणकारी संस्थान छात्रावास सिरोही (Rabari Samaj Kalyankari Sansthan Hostel Sirohi)
 • देवासी समाज छात्रावास बालोतरा बाड़मेर (Dewasi Samaj Hostel Balotra Barmer)
 • देवासी समाज छात्रावास सिणधरी बाड़मेर  (Dewasi Samaj Hostel Sindhari Barmer)
 • देवासी समाज छात्रावास जेतारण पाली (Dewasi Samaj Hostel Jaitaran Pali)
 • राईका समाज छात्रावास चित्रकूट नगर उदयपुर (Raika Samaj Hostel Chitrakoot Nagar Udaipur)
 • देवासी समाज छात्रावास कुंडाल सुमेरपुर पाली (Dewasi Samaj Hostel Kundal Sumerpur Pali)
 • राईका समाज छात्रावास डेगाना नागौर (Raika Samaj Hostel Degana Nagaur)
 • देवासी समाज छात्रावास चोहटन बाडमेर (निर्माणाधीन) (Dewasi Samaj Hostel  Chohtan Barmer)
 • देवासी समाज छात्रावास मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (Dewasi Samaj Hostel Marwar Junction Pali)
 • गोठवाल क्षत्रिय राईका समाज छात्रावास केशवनगर पाली (Gothwal Kshatriya Raika Samaj Hostel Keshav Nagar Pali)
 • देवासी समाज छात्रावास इंदिरा नगर बाडमेर (Dewasi Samaj Hostel Indra Nagar Barmer)
 • देवासी समाज छात्रावास रेवदर सिरोही (Dewasi Samaj Hostel Revdar Sirohi)
 • देवासी समाज छात्रावास सोजत (Dewasi Samaj Hostel Sojat Pali)
 • देवासी समाज छात्रावास जालोर (Dewasi Samaj Hostel Jalore)

रबारी छात्रावास गुजरात 
રબારી છાત્રાલય ગુજરાત

 • श्री वड़वाला दुधरेज छात्रावास गुजरात (Shree Vadvala Dudhrej Boys Hostel Gujrat)
 • श्री वड़वाला दुधरेज कन्या छात्रावास (Shree Vadwala Dudhrej Girls Hostel)
 • राईका एजूकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट राजकोट संचालित छात्रावास व  स्टडी सेटर राजकोट (Hostel & Study Center Rajkot Run By Raika Education Charitable Trust )
 • जूनागढ़ रबारी छात्रावास गुजरात (Junagadh Rabari Hostel Gujarat)
 • गोपालक रबारी समाज छात्रावास डिसा (Gopalak Rabari Samaj Boys Hostel Disa Banaskantha)
 • समस्त डीसा तालुका रबारी समाज छात्रावास व शिक्षा संकुल डीसा निर्माणाधीन (Samsat Deesa Taluka Rabari Hostel & Study Sankul) (Under Construction)
 • श्रीमती हीराबा रबारी कन्या शिक्षा संकुल छात्रालय गांधीनगर (Hiraba Rabari Samaj Girls Hostel & Study Sankul Gandhinagar)
 • रबारी कन्या छात्रालय पाटन (Rabari Samaj Girls Hostel Patan)
 • गोगा महाराज शिक्षा संकुल कासला तहसील कडी मेहसाना (Goga Maharaj Education Sankul Kadi Mehsana)
 • रबारी समाज शिक्षा संकुल देत्रोज जिला अहमदाबाद (Rabari Samaj Education Complex Detroj District Ahmedabad)
 • रबारी समाज शिक्षा संकुल बेचराजी रोड मेहसाना (Rabari Samaj Education Sankul Bechraji Road Mehsana)
 • कीर्तिवान रबारी छात्र शिक्षा संकुल छात्रावास पाटन (Kirtivan Rabari Samaj Boys Hostel & Sankul Patan)
 • रामनगर नखत्राणा रबारी छात्रावास कच्छ (Ramnagar Nakhatrana Rabari Boys Hostel)
 • मंगल मंदिर बुझोड़ी रबारी छात्रावास कच्छ (Mangal Mandir Bhujodi Girls & Boys Hostel Kutch)
 • गोपालक रबारी छात्रावास अंजार कच्छ (Gopalak Rabari Samaj Sankul Boys & Girls Hostel Kutch)
 • मालधारी रबारी समाज रापर छात्रावास कच्छ (Maldhari Rabari Samaj Boys Hostel Rapar Kutch)
 • राधनपुर रबारी छात्रावास पाटन (Radhanpur Rabari Samaj Boys Hostel Patan)
 • विसनगर गोपालक रबारी छात्रावास मेहसाणा (Visnagar Gopalak Rabari Boys Hostel Mehsana)
 • तळोध रबारी छात्रावास सांभरकाठा (Rabari Boys Hostel Talod Sambharkatha) 
 • रबारी राईका संकुल छात्रावास अहमदाबाद (निर्माणाधीन) (Rabari Raika Sankul Boys & Girls Hostel Ahmedabad) Under Construction By RECT
 • रबारी छात्रावास भावनगर (Rabari Boys Hostel Bhavnagar) 
 • श्री पुराणधाम चोटिला रबारी छात्रावास सुरेंद्रनगर  (Shri Purandham Rabari Boys Hostel Chotila)
 • रबारी छात्रावास पोरबंदर (Rabari Samaj Hostel Porbandar)
 • रबारी समाज छात्रावास जूनागढ़ (Rabari Samaj Hostel Junagarh)
 • रबारी समाज छात्रावास समी, पाटन (निर्माणाधीन) (Rabari Samaj Boys Hostel Sami Patan) Under Construction 
 • रबारी समाज छात्रावास संगपुरा, अहमदाबाद (निर्माणाधीन) Rabari Samaj Boys Hostel Sanghpura) Under Construction 
 • वड़ा रबारी छात्रावास (Vada Rabari Hostel)
 • समस्त सोरठिया रबारी समाज छात्रावास पोरबंदर (Samast Sorthiya Rabari Samaj Hostel Porbandar)
 • हलवाड़ रबारी समाज छात्रावास (Halvad Rabari Samaj Hostel)
आभार: श्री गोविंदभाई देसाई गुजरात (गोपालबंधु)

आभार खेमराज जी देसाई का जानकारी उपलब्द कराने के लिए। 

अगर आपके पास समाज के अन्य छात्रावास की जानकारी है, तो हमें कमेंट करके बताये।